Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

Dostawa wody pitnej EA-P.2600.10.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-03-10 07:37
Dostawa wody pitnej EA-ZP.2600.7.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-03-06 09:46
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego EA-ZP.2600.9.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2023-03-01 12:56
Wykonanie materiałów promocyjnych (tablice i plakaty) dotyczących działań związanych z projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup niezbędnego doposażenia i wykonanie prac budowlanych” nr POIS.11.03.00-00-0186/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia EA-ZP.2600.8.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2023-03-01 12:43
Wykonanie materiałów promocyjnych (tablice i plakaty) dotyczących działań związanych z projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup niezbędnego doposażenia i wykonanie prac budowlanych” nr POIS.11.03.00-00-0186/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia EA-ZP.2600.5.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2023-02-27 07:58
Wykonanie materiałów promocyjnych (tablice i plakaty) dotyczących działań związanych z projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup niezbędnego doposażenia i wykonanie prac budowlanych” nr POIS.11.03.00-00-0186/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia EA-ZP.2600.5.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2023-02-03 13:16
Dostawa materiałów eksploatacyjnych EA-ZP.2600.32.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-12-20 12:12
Dostawa gadżetów promocyjnych EA-ZP.2600.31.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-12-02 13:37
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego EA-ZP.2600.29.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-12-01 13:22
Dostawa artykułów biurowych EA-ZP.2600.27.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-11-24 11:11
Dostawa środków czystości EA-ZP.2600.25.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-11-24 10:47
Dostawa sprzętu komputerowego EA-ZP.2600.28.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2022-11-22 12:41
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego EA-ZP.2600.26.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-11-18 10:36
Dostawa sprzętu komputerowego EA-ZP.2600.24.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-11-15 10:39
Dostawa sprzętu komputerowego EA-ZP.2600.21.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-09-07 13:50
Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z festynami prozdrowotnymi na terenie województwa wielkopolskiego EA-ZP.2600.11.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-16 10:34
Druk broszury na temat higieny jamy ustnej (w związku z wydarzeniem pod nazwą „Wielki Piknik Służb EPIZOD 4 PK. NOCNY TROPICIEL RENEGADE/SAREX – 22”, które odbędzie się w dniu 8 maja bieżącego roku w Kobylej Górze) EA-ZP.2600.9.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-26 11:19
Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniem pod nazwą „Wielki Piknik Służb EPIZOD 4 PK. NOCNY TROPICIEL RENEGADE/SAREX – 22”, które odbędzie się w dniu 8 maja bieżącego roku w Kobylej Górze. EA0ZP.2600.8.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-25 09:20
Okresowy (roczny) przegląd techniczny obiektów budowlanych, będących w użytkowaniu WSSE. EA-ZP.2600.7.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-12 11:34
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Remont elewacji oraz pomieszczeń piwnicznych budynków przy Noskowskiego 21 i 23 oraz schodów przy budynku przy Libelta 36”, wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę EA-ZP.2600.5.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-07 06:11
Druk kolorowanki EA-ZP.2600.6.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-31 06:42
DOSTAWA SAMOCHODÓW DLA POWIATOWYCH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO EA-ZP.272.3.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-24 12:46
Dostawa oprogramowania antywirusowego i narzędziowego EA-ZP.2600.4.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3, 4 2022-02-23 13:02
Dostawa wody pitnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu EA-ZP.2600.3.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-16 13:58
Dostawa sprzętu komputerowego EA-ZP.2600.2.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-26 12:07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa